Tin tức chung

Hình của Cường Phan
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM RÈN LUYỆN TRỰC TUYẾN TRƯƠNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP (DÀNH CHO CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ)
Bởi Cường Phan - Thứ năm, 25 Tháng sáu 2020, 9:09 AM
 

Hình của Cường Phan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DẠY/HỌP TRỰC TUYẾN TRÊN eDTCC(Dành cho giảng viên/người điều hành)
Bởi Cường Phan - Thứ bảy, 4 Tháng tư 2020, 4:40 PM
 

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DẠY/HỌP TRỰC TUYẾN TRÊN eDTCC(Dành cho giảng viên/người điều hành).

Hình của Cường Phan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DẠY/HỌP TRỰC TUYẾN TRÊN eDTCC (Dành cho sinh viên/người tham gia)
Bởi Cường Phan - Thứ bảy, 4 Tháng tư 2020, 4:37 PM
 

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DẠY/HỌP TRỰC TUYẾN TRÊN eDTCC(Dành cho sinh viên/người tham gia).Các khóa học hiện có