Tin tức chung

Hình của Cường Phan
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM RÈN LUYỆN TRỰC TUYẾN TRƯƠNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP (DÀNH CHO CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ)
Bởi Cường Phan - Thứ năm, 25 Tháng sáu 2020, 8:09 AM
 

Hình của Cường Phan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DẠY/HỌP TRỰC TUYẾN TRÊN eDTCC(Dành cho giảng viên/người điều hành)
Bởi Cường Phan - Thứ bảy, 4 Tháng tư 2020, 3:40 PM
 

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DẠY/HỌP TRỰC TUYẾN TRÊN eDTCC(Dành cho giảng viên/người điều hành).

Hình của Cường Phan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DẠY/HỌP TRỰC TUYẾN TRÊN eDTCC (Dành cho sinh viên/người tham gia)
Bởi Cường Phan - Thứ bảy, 4 Tháng tư 2020, 3:37 PM
 

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DẠY/HỌP TRỰC TUYẾN TRÊN eDTCC(Dành cho sinh viên/người tham gia).

Hình của Cường Phan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP (DÀNH CHO SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG)
Bởi Cường Phan - Thứ năm, 19 Tháng chín 2019, 4:24 AM
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP (Bản dành cho sinh viên).
Hình của Cường Phan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG eDTCC (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)
Bởi Cường Phan - Chủ nhật, 24 Tháng mười hai 2017, 5:30 PM
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG eDTCC (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN).

Hình của Cường Phan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP (DÀNH CHO LỚP ACCESS)
Bởi Cường Phan - Chủ nhật, 15 Tháng một 2017, 6:13 PM
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP (DÀNH CHO LỚP ACCESS).Các khóa học hiện có