Tin tức chung

Hình của Cường Phan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP (DÀNH CHO SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG)
Bởi Cường Phan - Thứ năm, 19 Tháng chín 2019, 9:24 AM
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP (Bản dành cho sinh viên).
Hình của Cường Phan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG eDTCC (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)
Bởi Cường Phan - Chủ nhật, 24 Tháng mười hai 2017, 11:30 PM
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG eDTCC (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN).

Hình của Cường Phan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP (DÀNH CHO LỚP ACCESS)
Bởi Cường Phan - Thứ hai, 16 Tháng một 2017, 12:13 AM
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP (DÀNH CHO LỚP ACCESS).Các khóa học hiện có