Sau khi học xong mô đun này, HS, SV biết: 

- kiểm tra, bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống nhiên liệu diesel;

- Tháo, lắp bơm cao áp phun đúng thời điểm 

- Điều chỉnh đúng áp suất mở vòi phun.

- Phát hiện hiện tượng hư hỏng, biết những nguyên nhân cơ bản;

- Có biện pháp sửa chữa, hoặc thay mới đúng yêu cầu kỹ thuật.


fhdfhfdhdfh

Môn học về nguyên lý cấu tạo kiến trúc

Các thông tin cơ bản về tiện 

Nắm được phần mềm AutoCad chuyên ngành Cơ Khí - Xây Dựng