Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về các quá trình cơ bản trong chế biến đồ hộp thực phẩm (như rau, quả, thịt, thủy sản…) và một số quy trình kỹ thuật chế biến thực phẩm đóng hộp.