CLB DU HỌC SINH ĐỒNG THÁP

NHÓM 3: HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

*

 

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động học để giao tiếp bằng tiếng Anh

Tiếng Anh Giao tiếp (English Communication)

--------

I. Mục đích - Yêu cầu

- Giúp hình thành, phát triển và nâng cao 2 kỹ năng chính: Nghe và Nói dành cho người học có trình độ Tiếng Anh chưa cao, vốn từ vựng, cấu trúc cũng chưa phong phú thông qua việc tích lũy dần dần các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp;

- Cuối khóa học, người học có thể giao tiếp cơ bản với phát âm tương đối chuẩn theo các chủ đề trong những cuộc xã giao; hiểu và trả lời được với người nước ngoài;

- Đáp ứng yêu cầu khởi nghiệp của tỉnh Đồng Tháp và các cơ hội tiếp xúc với thị trường nhất là trong thời kỳ hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế.

II. Nội dung thực hiện

1. Nội dung học tập và khung thời gian

Mỗi tuần học 01 buổi, mỗi buổi 90 phút trực tiếp hoặc trực tuyến

16 tuần thực học và 01 ngày tổ chức hoạt động trải nghiệm.

Đơn vị

Chủ đề

Thời lượng (tiết)

Social and Travel

1.       

Where are you from?

90 phút - buổi học  thứ 1

2.       

Do you need any help?

90 phút - buổi học  thứ 2

3.       

I’ll have pizza, please

90 phút - buổi học  thứ 3

4.       

This is your room

90 phút - buổi học  thứ 4

5.       

One first class stamp

90 phút - buổi học  thứ 5

6.       

I don’t feel very well

90 phút - buổi học  thứ 6

7.       

Your passport, please

90 phút - buổi học  thứ 7

8.       

A single room, please

90 phút - buổi học  thứ 8

9.       

When is the next train?

90 phút - buổi học  thứ 9

10.  

There’s so much to see!

90 phút - buổi học  thứ 10

Work and Study

11.  

I’ll do it straight away

90 phút - buổi học  thứ 11

12.  

When can you deliver?

90 phút - buổi học  thứ 12

13.  

I’ll put you through

90 phút - buổi học  thứ 13

14.  

Are there any questions?

90 phút - buổi học  thứ 14

15.  

What’s your opinion?

90 phút - buổi học  thứ 15

16.  

I’ll hand it in tomorrow

90 phút - buổi học  thứ 16

Internship (Trải nghiệm thực tế)

Giao lưu với doanh nhân một số nước ASEAN

1 ngày – buổi học thứ 17-20

2. Định hướng sử dụng sách

- Nội dung: sách tập trung vào những chủ đề gần gũi và thông dụng nhất cho người học từ những chủ đề bao quát như đi làm, đi chơi, đi học, đi du lịch cho đến những chủ đề được tiếp cận một cách rất chi tiết như: cách trả lời điện thoại, cách đặt lịch hẹn, cách bày tỏ ý kiến cá nhân.

- Kỹ năng tập trung: chỉ gồm phần nghe và nói, mỗi phần nghe và nói lại chia ra làm phần nhỏ khác nhau để tối ưu hóa và nâng cao tối đa 2 kỹ năng quan trọng này.

+ Kỹ năng nghe: Get ready (phần khởi động), Listening (nghe hiểu), và Learning tip (mẹo khi nghe)

+ Kỹ năng nói: Speaking strategy (chiến thuật dành cho kỹ năng nói), Speak up (Thực hành nói) và Sound smart (Nói tự nhiên), Did you know? (Bạn có biết)

3. Định hướng dạy học, đánh giá

- Học buổi học tự từng bài một trong sách; học theo cặp (2 người) hoặc theo nhóm để đem lại kết quả cao nhất vì các dạng bài tập và hoạt động đều có tính tương tác và giao tiếp cao.

- Dạy học theo phương pháp giao tiếp, phương pháp lấy người học làm trung tâm, tăng cường vai trò chủ động và tích cực của người dạy và người học. Người dạy đóng vai trò người hướng dẫn, giúp đỡ người học tự học và học theo nhóm một cách hiệu quả.

5.      Giáo viên tham gia hỗ trợ

Là thành viên Câu lạc bộ du học sinh hoặc mời các tình nguyện viên; số lượng giáo viên tùy thuộc vào số học viên.

6.      Tài liệu học tập

-         Real Listening and Speaking 1, Miles Craven, Cambridge University Press  , 2008.

-         Một số trang web tham khảo:

www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=4585

www.Englishspeakingclub.org

www.voanews.com; www.bbcnews.com; www.britishcouncil.com; ….

IV. Kinh phí

Kinh phí: Miễn phí