Khóa học giới thiệu về các phương thức trồng rau, giá trị dinh dưỡng của rau. Bên cạnh đó cho biết đặc tính thực vật, kỹ thuật chăm sóc của các cây thuộc cùng họ.