Mô tả học phần: Học phần Chẩn đoán xét nghiệm gồm 5 chương: Giới thiệu chung, Xét nghiệm máu;Xét nghiệm nước tiểu, Xét nghiệm phân và xét nghiệm dịch chọc dò. Phần thực hành có 5 bài: Phương pháp lấy mẫu máu, Đếm hồng cầu, bạch cầu, định lượng huyết sắc tố, xét nghiệm nước tiểu

Mục tiêu: Giúp sinh viên biết cách chẩn đóan bệnh bằng phương pháp cận lâm sàn và từ đó kết hợp giữa chẩn đóan cận lâm sàn và lâm sàn để chẩn đóan bệnh được chính xác hơn.