Chương trình môn học Vi sinh đại cương -KHCT giới thiệu các nội dung cơ bản về các loài vi sinh vật