Khóa học dành cho sinh viên ngành chăn nuôi - thuộc Khoa NN-TS