Giúp sinh viên lĩnh hội được những kiến thức về Hệ điều hành nguồn mở và Phần mềm Văn phòng nguồn mở