Môn học nhằm giúp người học trang bị được một số kiến thức về lĩnh vực chế biến thực phẩm như chế biến thủy hải sản ở nhiệt độ thấp, sử dụng các bán thành phẩm để chế biến thành thực phẩm, chế biến nước mắm. Các kiến thức này có rất nhiều cơ hội ứng dụng vào trong thực tế sản xuất đặc biệt ở các xí nghiệp chế biến lạnh thủy sản tiến đến việc phát triển các sản phẩm mới trong tương lai để gia nhập vào thị trường thế giới.

Nội dung bài giảng được phân bố gồm 6 chương:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chế biến lạnh thủy sản hải sản

Chương 2: Làm lạnh và bảo quản lạnh thủy sản

Chương 3: Chế biến lạnh đông và bảo quản lạnh đông thủy hải sản

Chương 4: Một số quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông

Chương 5: Công nghệ chế biến surimi

Chương 6: Công nghệ chế biến nước mắm truyền thống