Chào mừng quý thầy cô đến lớp học "Kết nối"!

Mục tiêu của lớp này là để "Kết nối" tất cả quý thầy cô về chia sẻ các kinh nghiệm, ý tưởng và hỗ trợ trong hoạt động chuyên môn và công tác.

* Kính mời quý thầy cô thoải mái trao đổi, chia sẻ theo các đề mục VÀ có một nguyên tắc là KHÔNG cần nhận xét, khen, bình phẩm, ý kiến các ý kiến đăng lên.

Xin cảm ơn quý thầy cô!