Khóa học cung cấp kiến thức về sản khoa và gieo tinh nhân tạo cho gia súc, gia cầm...