Nghiên cứu đặc điểm các bệnh cơ bản trên động vật thủy sản:

+ Bệnh ký sinh trùng

+ Bệnh vi khuẩn

+ Bệnh vi rút

+ Bệnh dinh dưỡng và một số bệnh phi sinh vật khác.

Đề xuất biện pháp phòng trị các bệnh phổ biến.

Chẩn đoán một số bệnh phổ biến.