Công nghệ sản xuất rượu ethylic; Sản xuất bia và Công nghệ sản xuất nước giải khát.  Trong phạm vi bài giảng, nhằm giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát hơn về thị trường nước uống hiện nay. Hiểu thêm về nguyên liệu, quy trình cũng như phương pháp được sử dụng chủ yếu trong sản xuất rượu bia và nước giải khát…

Giúp sinh viên có kỹ năng thực hành chế biến một số dạng sản phẩm đồ uống tiêu biểu ở quy mô xưởng thực nghiệm nhằm giúp cho sinh viên kiểm nghiệm lại lý thuyết đã học vào thực tiễn sản xuất.