Môn học tiền tệ ngân hàng trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiền tệ, NHTM, NHTW, những vấn đề cơ bản về lãi suất và các hình thức thanh toán qua ngân hàng.