Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về:

-         Cấu tạo, thành phần và tính chất của nguyên liệu rau quả.

-         Các bước thu hoạch rau quả và công nghệ bảo quản rau quả sau thu hoạch.

-      Cung cấp quy trình chế biến một số sản phẩm tiêu biểu từ các nguyên liệu rau, quả thường gặp, yêu cầu nguyên liệu, các vấn đề kỹ thuật của từng công đoạn trong quy trình chế biến và các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho việc chế biến các sản phẩm