Sau khi học xong môn học này sinh viên được trang bị:

- Kiến thức: Có kiến thức về đặc điểm sinh học, nhu cầu về dinh dưỡng, nhu cầu sinh thái và kỹ thuật canh tác các đậu phộng, cây đậu nành, cây mè.

- Kỹ năng: Trồng và chăm sóc cây đậu phộng, cây đậu nành, cây mè.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất để tăng năng suất và phẩm chất cây trồng.