Môn QTSX sẽ cung cấp cho người học các kiến thức căn bản về dự báo nhu cầu, xác định địa điểm DN, lập kế hoạch tồn kho, lập lịch trình sản xuất,...