Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát công tác kế toán tại các công ty, doanh nghiệp hay các cơ quan nhà nước.