Dinh dưỡng thức ăn thủy sản là môn học chuyên ngành nghiên cứu về đặc điểm dinh dưỡng của động vật thuỷ sản, các thành phần chính của thức ăn, sự tiêu hoá và biến dưỡng của thức ăn, vai trò và nhu cầu của các dưỡng chất, xây dựng công thức thức ăn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của đối tượng nuôi.