Môn học giúp sinh viên nắm được: nguyên nhân gây bệnh, cơ chế sinh bệnh, triệu chứng của bệnh, các phương pháp chẩn đoán bệnh, tiên lượng của bệnh và các biện pháp điều trị bệnh nội khoa trên gia súc. Từ đó, sinh viên có thể áp dung vào thực tế để phòng và trị bệnh cho gia súc.