Giúp người học phân biệt đươc các sản phẩm động vật đang lưu hành trên thị trường và hiểu được những phương pháp kiểm nghiệm thịt, sữa, trứng và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ động vật, nhằm bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng, vừa có thể tham gia ngăn chặn dịch bệnh của động vật nuôi