Môn học Ngoại khoa: có 40 giờ

Lý thuyết: 19giờ

Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:19 giờ 

Kiểm tra 2 giờ

Môn này có 7 Chương

Phần thực hành ngoại khoa có 5 bài.

Đây là môn học chuyên ngành quan trọng cung cấp kiến thức một cách đầy đủ và là môn khoa học ứng dụng. Vì vậy yêu cầu sinh viên phải nắm vững những nguyên tắc căn bản của kỹ thuật mổ xẻ và am hiểu tường tận về cấu tạo cơ thể của từng loại gia súc khác nhau.

Cung cấp cho Sinh viên kiến thức cơ bản về bệnh ngoại khoa, kỹ thuật giải phẫu gia súc, gia cầm.

- Về Kỹ năng : đòi hỏi thao tác khéo léo, tỉ mỉ và tính kiên nhẫn nhằm đạt được sự chính xác, thẫm mỹ và nhanh chóng trong khi mổ.