Sau khi học xong khóa học, sinh viên có thể lựa chọn được loại thức ăn phù hợp cho từng đối tượng nuôi phổ biến hiện nay.