- Kiến thức:

+ Nhận thức được tổng quan về thương hiệu

+ Nắm được quy trình xây dựng thương hiệu

+ Nắm đưc hệ thống nhận diện thương hiệu của các DN, nguyên nhân và mục đích của hệ thống nhận diện thương hiệu

+ Có kiến thức cơ bản để thiết kế thương hiệu

- Kỹ năng:

+ Sử dụng kiến thực đã học để hướng đến trở thành một thành viên chuyên về quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp

+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học chuyên môn của chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập: phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng bài, tham gia đầy đủ các buổi học, tự tìm tài liệu liên quan đến marketing và nghệ thuật bán hàng.

+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của người kinh doanh chuyên nghiệp là trung thực, nhạy bén, sáng tạo và khoa học.