Sau khi học xong mô đun này, HS, SV biết: 

- kiểm tra, bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống nhiên liệu diesel;

- Tháo, lắp bơm cao áp phun đúng thời điểm 

- Điều chỉnh đúng áp suất mở vòi phun.

- Phát hiện hiện tượng hư hỏng, biết những nguyên nhân cơ bản;

- Có biện pháp sửa chữa, hoặc thay mới đúng yêu cầu kỹ thuật.