Hóa học đại cương là môn học dành cho các em sinh viên năm nhất. Khóa học cung cấp kiến thức tổng quát và cụ thể hơn về hóa vô cơ, hóa hữu cơ.