Dinh dưỡng thức ăn thủy sản, cung cấp một số kiến thức chính:

- Dinh dưỡng

- Thức ăn

- Các dưỡng chất trong thức ăn

- Nhu cầu các dưỡng chất

- Nguyên liệu thức ăn

- Công thức thức ăn

- Phương pháp làm thức ăn,...