Chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt luôn là một lợi thế cạnh tranh. Việc tuân thủ những tiêu chuẩn bắt buộc và những quy định, quy phạm kỹ thuật đối với sản phẩm cũng là một lợi thế cho khả năng tồn tại trong nền kinh tế toàn cầu hóa, thương mại tự do, nhất là khi không còn được Nhà nước bảo hộ nữa, sản phẩm, hàng hóa sản xuất ra phải cạnh tranh gay gắt với hàng hóa nhập khẩu ngay trên thị trường nội địa.