Là mô đun chuyên ngành, trang bị kiến thức về công nghệ sản xuất hàng may mặc công nghiệp