ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP TRỰC TUYẾN CỦA TỔ GDCT-PL .