Giúp người học

+ Trình bày được đặc điểm hình thái bên ngoài của chuột, ốc, nhện

+ Trình bày được đặc điểm sinh lý của chuột, ốc, nhện

+ Nhận dạng đúng các loài chuột, ốc, nhện.

+ Giải phẩu và xác định đúng vị trí cơ quan sinh sản bên trong, dự đoán tuổi và mật số chuột ngoài đồng.

+ Giám định nhện hại cây trồng

+ Xác định mật số ốc, nhện ngoài ruộng/vườn

+ Xác định biện pháp phòng trừ chuột, ốc, nhện ở từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng

+ Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học và sáng tạo.