CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:

Lập trình Windows 2

Mã môn học:

CN452

Thời gian thực hiện môn học:

66 giờ

Lý thuyết: 24 giờ

Thực hành:40 giờ

Kiểm tra:2 giờ

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được bố trí trong chuyên ngành bắt buộc, học sau môn: Kỹ thuật lập trình, Cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng. Lập trình Windows 1

- Tính chất: là môn học chuyên nghành bắt buộc, sau khi học xong trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về lập trình cơ sở dữ liệu bằng ADO.Net

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: trình bày được các nội dung sau

§  Kiến trúc ADO.Net

§  Các thành phần trong ADO.Net

§  Các thành phần của DataSet

§  Các thao tác dữ liệu trên form

- Về kỹ năng:

§  Kết nối các ứng dụng Windows form với cơ sở dữ liệu

§  Sử dụng các điều khiển hợp lý để kết nối dữ liệu đến form

§  Xây dựng được các phần mềm quản lý vừa hoặc nhỏ

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

§  Có ý thức tự giác, tính kỹ luật cao, có tinh thần trách nhiệm

§  Thể hiện tính khoa học, sáng tạo trong công việc

§  Có kỹ năng làm việc nhóm

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

S

TT

Tên chương

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

 Chương 1: Tổng quan về ADO.Net

 7

 3

 4

 0

2

 Chương 2: Các đối tượng trong ADO.Net

7

3

4

0

3

 Chương 3: Các thành phần của DataSet

26

9

16

1

4

 Chương 4: Hiển thị và thao tác dữ liệu

26

9

16

1

Cộng:

 66

 24

 40

 2

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ADO.NET

Thời gian: 7giờ (3LT, 4TH)

1.      Mục tiêu:

Trình bày mô hình ADO.NET, các điểm nổi bật của ADO.NET, giới thiệu những thành phần  trong mô hình ADO.NET và chức năng của chúng.

2.      Nội dung chương

2.1    Kiến trúc ADO.Net

2.2    Các điểm nổi bật của ADO.Net

2.3    Content Component

2.4    Managed Provider Component

 

Chương 2: CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG ADO.NET

Thời gian: 7giờ (3LT, 4TH)

1.      Mục tiêu:

Giới thiệu các đối tượng trong ADO.NET, sử dụng các đối tượng để kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu như: Connection, Command, DataReader, DataAdapter,..

2.      Nội dung chương

2.1    Connection

2.2    Transaction

2.3    Command

2.4    DataReader

2.5    DataSet

2.6    DataAdapter

2.7    Typed DataSet

 

Chương 3: CÁC THÀNH PHẦN CỦA DATASET

Thời gian: 26giờ (9LT, 16TH, 1KT)

1.      Mục tiêu:

Giới thiệu các thành phần trong DataSet, tạo và sử dụng các đối tượng DataTable, DataRelation, DataView để cập nhật và khai thác

2.      Nội dung chương

2.1    DataTable

2.2    DataRelation

2.3    DataView

 

Chương 4: HIỂN THỊ VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU

Thời gian: 26giờ (9LT, 16TH, 1KT)

1.      Mục tiêu:

Tìm hiểu các điều khiển dữ liệu sử dụng trong kỹ thuật ADO.NET

2.      Nội dung chương

2.1    Các điều khiển dữ liệu

2.2    Liên kết dữ liệu qua DataBindings

2.3    Liên kết dữ liệu với DataGrid

2.4    BindingManagerBase

2.5    BindingContext

2.6    Hiển thị dữ liệu trên form

2.7    Thao tác dữ liệu trên form

2.8    Các màn hình giao tiếp

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1.      Phòng học: phòng học lý thuyết, phòng máy

2.      Trang thiết bị:

-         Máy tính, máy chiếu

-         Bảng, phấn

3.      Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-         Slide bài giảng, tài liệu phát tay phù hợp

-         Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C# – Trường CĐCĐ Đồng Tháp

4.      Các điều kiện khác: phòng học lý thuyết đúng chuẩn và phòng máy trang bị phần mềm phù hợp

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1.      Nội dung:

-         Kiến thức: thực hiện việc kiểm tra đánh giá bằng cách vấn đáp hoặc bài kiểm tra về các nội dung đã học như

§  Kiến trúc ADO.Net

§  Các thành phần trong DataSet

§  Các điều khiển kết nối dữ liệu

-         Kỹ năng: thực hiện việc kiểm tra đánh giá bằng kết quả của những bài thực hành, bài kiểm tra thực hành với những kỹ năng như

§  Xây dựng các ứng dụng windows form kết nối với cơ sở dữ liệu bằng ADO.Net

-         Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

§  Có ý thức tự giác, tính kỹ luật cao, có tinh thần trách nhiệm

§  Thể hiện tính khoa học, sáng tạo trong công việc

§  Có kỹ năng làm việc nhóm

2.      Phương pháp:

Theo quy chế hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy chế học vụ của nhà trường.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1.      Phạm vi áp dụng môn học: chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2.      Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

-         Đối với giáo viên, giảng viên:

§  Hướng dẫn lý thuyết bằng phương pháp thuyết trình, đàm thoại kết hợp với trực quan phù hợp với từng nội dung.

§  Hướng dẫn thao tác thực hành trên phòng máy bằng các phần mềm hỗ trợ.

-         Đối với người học:

§  Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và giờ học thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên

§  Tăng cường thời gian tự học, tự nghiên cứu

3.      Những trọng tâm cần chú ý: giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học, đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4.      Tài liệu tham khảo:

-         Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C# - Trường CĐCĐ Đồng Tháp

-         www.microsoft.msdn.com