Kỹ năng giao tiếp trang bị cho sinh viên các kỹ năng hỗ trợ cho học tập, tìm kiếm việc làm, áp dụng cho học tập, công việc và cuộc sống như: kỹ năng làm quen; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng tìm việc.