Hướng dẫn sinh viên cách soạn thảo những văn bản đơn giản như mẫu công văn, hợp đồng, thơ mời, đơn từ …  hoặc tạo một luận văn tốt nghiệp.

 Biết cách thiết kế các bài trình diễn báo cáo đồ án, luận văn, mẫu quảng cáo, mẫu giới thiệu sản phẩm.

 Ngoài ra, còn giúp cho sinh viên có thói quen ứng dụng Excel vào các bài toán thông thường trong thực tế như là: thống kê, quản lý, lập dự toán, …