- Về kiến thức: Nhằm trang bị cho Sinh viên những kiến thức chủ yếu trong ngành thú y hiểu được cách truyền bệnh của ký sinh

- Về kỹ năng: Có khả năng thực hiện được phương pháp chẩn đoán lâm sàng, mổ khám và phòng trị bệnh ký sinh trùng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng vào lĩnh vực chẩn đoán và điều trị gia súc, gia cầm