Mô đun "Hình thái và phân loại tôm cá" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về  hình thái giải phẩu cũng như phân loại tôm cá. Qua đó sinh viên có thể vận dụng vào nghề  nuôi, khai thác, chẩn đoán và phòng trị bệnh. Ngoài ra, sinh viên còn có thể  biết thêm thành phần giống loài tôm cá ở khu vực ĐBSCL.

Thời lượng mô đun: 45 tiết (14 tiết lý thuyết, 28 tiết thực hành, 3 tiết ôn tập, kiểm tra)