Tìm hiểu các nguyên nhân gây hư hỏng trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm. Các phương pháp vật lý, hóa học và sinh học trong chế biến và BQ thực phẩm