Nguyên lý trong chế biến và bảo quản thực phẩm, các phương pháp hóa học, vật lý và sinh học trong BQ và CBTP