Cấp thoát nước là hệ thống các công trình, các thiết bị và các giải pháp kỹ thuật nhằm thực hiện nhiệm vụ cấp thoát nước cho các loại hình sinh hoạt, công nghiệtp cũng như xả nước thải đã xử lý vào nguồn. môn học nhằm nói lên các biện pháp xử lý nước để đạt tiêu chuẩn nước an toàn trong sinh hoạt, trong công nghiệp cũng như trong công nghệ chế biến thực phẩm.