Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loài vi sinh vật, hệ vi sinh vật của một số sản phẩm thực phẩm, nhận thức được vai trò cũng như tác hại của vi sinh vật trong chế biến và trong bảo quản thực phẩm, các vi sinh vật gây bệnh & gây ngộ độc thực phẩm, lý thuyết kiểm nghiệm vi sinh vật trong các sản phẩm thực phẩm