Bài giảng cung cấp các kiến thức cơ bản về độc chất, ngộ độc các chất vô cơ, các kim loại nặng, các hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến thức ăn chăn nuôi, ngộ độc nấm, ngộ độc thuốc thú y