Tin tức chung

Các thông tin phổ biến và các thông báo

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM RÈN LUYỆN TRỰC TUYẾN TRƯƠNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP (DÀNH CHO CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ) Hình của Cường Phan Cường Phan 0 Cường Phan
T5, 25 Th06 2020, 8:09 AM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DẠY/HỌP TRỰC TUYẾN TRÊN eDTCC(Dành cho giảng viên/người điều hành) Hình của Cường Phan Cường Phan 0 Cường Phan
T7, 4 Th04 2020, 3:40 PM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DẠY/HỌP TRỰC TUYẾN TRÊN eDTCC (Dành cho sinh viên/người tham gia) Hình của Cường Phan Cường Phan 0 Cường Phan
T7, 4 Th04 2020, 3:37 PM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP (DÀNH CHO SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG) Hình của Cường Phan Cường Phan 0 Cường Phan
T5, 19 Th09 2019, 4:24 AM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG eDTCC (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN) Hình của Cường Phan Cường Phan 0 Cường Phan
CN, 24 Th12 2017, 5:30 PM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP (DÀNH CHO LỚP ACCESS) Hình của Cường Phan Cường Phan 0 Cường Phan
CN, 15 Th01 2017, 6:13 PM